My Cart   0

Privacybeleid

Vertrouwd online schoenen kopen: Hier treft u het privacybeleid van Travelin’ Outdoor

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 65329228.
 

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

- uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website;

- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;

- de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;

- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

 

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

 

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek):

- om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst;

- om informatie te registreren die eigen is aan u,zoals de webpagina\'s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;

- analysedoeleinden zoekmachine(s).

 

Overdracht gegevens

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

 

 

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

- Link: https://my.bdexx.com/Support/Channel/

 

 

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde link

 

Geen reclamedrukwerk/telefoontjes ontvangen

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken middels het invullen van de bovenstaande link.

 

Consumenteninformatie

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

 

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Daarnaast is het mogelijk uw persoonlijke gegevens uit ons systeem te verwijderen.

 

Overig

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met

- ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres

- Mocht u vragen hebben met met trekking tot ons BTW nummer kunt u via ons contactformulier contact met ons opnemen.

 

Actievoorwaarden van de campagne op Facebook

1. Deelname aan deze actie is gratis en vrijblijvend.
2. Deelname is eenmaal per adres mogelijk.
3. Alleen deelnemers die correcte persoonsgegevens invullen en ingaan op de aanbieding maken kans op een jaar lang gratis schoenen t.w.v. 1500 euro. .
5. Deelname aan deze actie is mogelijk vanaf 20-09-2017 en de trekking vindt plaats vanaf een maand na de startdatum en uiterlijk op 29-12-2017. Dit ter beoordeling aan Travelin Outdoor
6. Door deelname aan deze actie wordt u gratis klant van Travelin Outdoor. U heeft geen enkele verplichting tot afname van enig product.